ÚVOD

Spoločnosť PZL, s.r.o.,   sa zaoberá priemyselným značením laserom pre výrobné podniky, ktoré chcú mať svoje

výrobky označené laserom kvôli identifikácii výrobkov ako ochranu pred zneužitím. Našimi zákazníkmi sú výrobné

podniky z oblasti strojárenského a plastového priemyslu.

V strojárenstve sa uplatňujú dva druhy značenia výrobkov:

 

1)     popis do materiálu –  lúč preniká priamo do materiálu;

2)     popis „na povrchu“ – lúč nepreniká priamo do materiálu,  ale vytvára kontrastný popis priamo na materiál.

Laserové značenie ponúka v porovnaní s inými technológiami nasledovné výhody:

 

  • vysokú rýchlosť popisu (oproti napr. mikroúderu),

  • schopnosť popisovať sériové čísla, QR kódy, čiarové kódy, ale tiež aj náročnejšie grafiky, ako sú logá, obrázky.